RSS

torbiel korowa nerki lewej

budowa dróg, chudy beton, mieszanki betonowe, nasypy, niwela


Temat: Witajcie
w tym miejscu blizny korowej. W scyntygrafii dynamicznej znacznikiem 99mTc-Ec wyszło: czynność względna nerek P/L=100%/0%. Afunkacja nerki lewej - nerka niewydzielająca. Niewielkie zaleganie w górnym UKM-ie nerki prawej. Nerka lewa nie uwidoczniła się w badaniu. Pani nefrolog razem z urologiem stwierdzili, że nie ma co dłużej czekać, skoro się do tej pory torbiele nie wchłonęły to już się nie wchłoną. Urolog powiedział, że to i tak nie jest nerka tylko same torbiele, nerka się nie wykształciła, prawa nerka przejęła jej funkcję. I żeby nie doprowadzać do nadciśnienia w przyszłości lepiej ją usunąć.
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=4692Temat: Zachorowałam...Jak mam z tym żyć?
... żółciowe nieposzerzone. Śledziona, trzustka, nerka lewa ultrasonograficznie prawidłowe. W nerce prawej torbiel korowa śr.2 cm.” Następne USG mam wyznaczone na 6 kwietnia, TK – w maju.
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=846


Temat: Proszę o pomoc w zrozumieniu wyniku TK
przemieszczone ku tyłowi, nerka lewa długości ok. 13,5cm, nerka prawa ok.12cm. W biegunie dolnym nerki lewej torbiel korowa średnicy 2,5cm, poza tym nerki bez cech zastoju, wydzielanie nerek obustronne. Obie nerki bez innych zmian ogniskowych. W obrębie nadnerczy zmian nie uwidoczniono. Na talerzu biodrowym po stronie lewej przestrzeń płynowa, obecnie o wymiarach 38x12mm-regresja wielkości. Pęcherz moczowy o gładkich obrysach. Aorta brzuszna, tętnice...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=842


Temat: U mojej teściowej wykryto raka jajnika
... raczej gęstopłynowe. Korowa torbiel dolnego bieguna lewej nerki średnica 25 mm. Sledziona dodatkowa 11 mm. Poza tym narządy miąższowe jam brzusznej i przestrzeń zaotrzewnowa bez uchwytnych zmian w badaniu CT. stan...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=445


Temat: Czasami sama w to nie wierzę !!!!!!!
... bezpośredni związek z chorobą zasadniczą. Węzły chłonne w pachwnie lewej powiększone, ale czy z powodu nowotworu czy obronny organizmu w tej cześci ciała nie wiadomo jednoznacznie. Wszystko wyjaśni planowana i spodziewana...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=315


Temat: Do mamy Leny
Dziewczynki...postanowiłam się doinformować jeśli chodzi o budowę torbieli na własną rękę i oto wyniki. BUDOWA TORBIELIWłaściwą nazwą torbieli pojedynczej jest torbiel prosta. Średnica torbieli może wynosić od kilku milimetrów do kilku centymetrów, zda­rzają się torbiele zawierające kilka litrów płynu. Torbiele umiejscowiają się w warstwie korowej lub korowo-rdzeniowej dolnego bieguna nerki, rzadziej górnego bieguna i w środkowej części nerki, najrzadziej w oko­licy przymiedniczkowej (tzw. torbiele przymiedniczkowe); przy powięk­szaniu się mają skłonność do wystawania poza powierzchnię nerki. Ścia­na torbieli jest żółta lub biaława, półprzezroczysta, prześwituje przez nią przejrzysty lub krwisty płyn. Ściana torbieli składa się ... zwapniałej i zewnętrz­nej, przeważanie składającej się z włókien mięśniowych gładkich. Miąźisz nerkowy bezpośrednio przylegający do torbieli wykazuje w większości przypadków objawy śródmiąszowego zapalenia, bardzo rzadko odcinkową hypoplazję warstwy korowej, miąższ nerkowy położony dalej ad torbieli przedstawia się prawidłowo (17). Torbiele zwykle występują jednostronnie, jednakowo często w pra­wej jak i lewej nerce. Wydaje się, że częstość występowania jest nie-znacznie większa u mężczyzn. W materiale sekcyjnym stwierdza się torbiele w 3?5°/o wszystkich sekcji (55, 71). Urolog w swojej praktyce ma bardzo rzadko do czynienia z chorymi z torbielą prostą ? tylko w 0,5?1,5% wszystkich leczonych...
Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=5997


Temat: Kamienie nerkowe
Pacjent 75 lat , kamień wielkości 8 mm w lewej nerce,stwierdzony w badaniu USG. Po siedmiu miesiacach picia Alveo kamień zmniejszył się do 4 mm. Torbiele korowe o średnicy 30 i...
Źródło: preparatalveo.pl/alveo-forum/viewtopic.php?t=33


Temat: rak niedrobnokomórkowy -IV stadium
nerki śr. 16 mm. Poza tym narządy miąższowe jamy brzusznej i nadnercza bez uchwytnych zmian ogniskowych w badaniu CT. Przestrzeń zaotrzewnowa jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez adenopatii. Masa węzłowa oblepiająca ... śr. 14 mm - regresja w porównaniu z badaniem poprzednim (zmiany zapalne?) Miąższ lewego płuca bez zmian ogniskowych. Rozedma. Dyskretne rozlane obszry o obrazie "mlecznej szyby" - śródmiąższowe zmiany zapalne? Nie...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1044


Temat: mięśniak
torbiele. Układy kielichowo-miedniczkowe nerek w granicach normy. W miednicy małej, po stronie lewej, w sąsiedztwie macicy i fragmentu jelita widoczne okrągławe ognisko hypodensyjne z obwódką hiperdensyjną o wym. ok. 2,6x2,0cm odpowiadające...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=429


Temat: Historia naszej mamy Wandy
Witaj Robert I. TK po operacji 27.02.09 Stan po wyłonieniu sztucznego odbytu w powłokach jamy brzusznej po stronie lewej . Przepuklina rozworu przełykowego przepony. W miąższu płucnym w partiach przypodstawnych pojedyncze ... płata lewego wątroby-meta. Pęcherzyk żółciowy niepowiększony cienkościenny, z obecnością złogów śr. 2,6 cm Drogi żółciowe wewn i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Trzustka - bez ewidentnych zmian w badaniu TK Do śledziony od strony ... cieniujący bez cech zastoju. liczne torbiele w UKM nerki lewej.Pojedyncze torbiele korowe w nerce lewej śr. do 1cm. Uwapnionych złogów moczowych nie stwierdza się . Moczowody w widocznym zakresie o prawidłowym...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=680


Temat: opis rozpoznania raka płuc
prawidłowych wymiarach z dwiema torbielami przymiedniczkowo o śr. 20mm, w częsci grzbietowej sr. 25mm. Niestwierdza sie złogów ponad 3mm.,bez zastojów w układzie kielichowym. W okolicy nadnerczy nie stwierdza sie patologicznej masy. ... zmian patologicznych. Leki ACARD CAVITON RTG Zdjecie rtg klatki piersiowej pa + b.prawe(z opisem) W porównaniu ze zdj. z dnia 07-07-2009 owalny cień w lewym dolnym płacie nie uległ istotnej zmianie ... w lewej wnece płucnej wezły chłonne o wym. 13 i 19mm(było 14mm i 16mm), pod cariną 19mm liczne przytchawicze prawe i lewe oraz w oknie aortalno-płucnym o wym. 8-11mm jak poprzednio. ... zmian ogniskowych. Nadnercza niepowiększone. Nerki w prawej drobna korowa torbielka, w lewej okołomiedniczkowa torbiel sr 28mm poza tym nerki o prawidłowej budowie miąższu bez zmian ogniskowych. Układy k-m nieposzerzone. Wezły chłonne...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=541


Temat: Proszę o pomoc w zrozumieniu wyniku TK
W miednicy małej wokół esicy podobne nieprawidłowe nieregulame zagęszczenia tkankowe. W obrębie wątroby, śledziony, trzustki ognisk nieprawidłowego wzmocnienia nie stwierdza się• W dolnym biegunie nerki lewej torbiel prosta wielkości 2,2cm. Poza tym obraz nerek, nadnerczy bez cech patologii. Kości uwidocznione w badaniu bez ognisk destrukcji. Węzły chłonne widoczne ~ obu pachwinach z zaznaczoną wnęką tłuszczową. Jeden z węzłów w pachwinie lewej o znacznie pogrubiałej warstwie korowej, o niejednorodnej gęstości, wielkości 1,6cm, obraz niejednoznaczny. Pęcherz moczowy dość dobrze wypełniony, o równych zarysach ścian. Wnioski: Stan po usunięciu narządu rodnego. Obraz TK odpowiada rozsiewowi procesu npl do otrzewnej z naciekami wewnątrzotrzewnowymi i znaczną ilością płynu. Nacieki i zbiorniki płynu widoczne są również w miednicy małej. Płyn w lewej jamie opłucnowej Dodam, że bratowa ma 47 lat....
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=716


Temat: Adenocarcinoma tubulare G2 - dość długie..
wielkości. W górnym biegunie nerki lewej niewielka torbiel korowa śr 17mm. Śledziona prawidłowa. Pęcherz gładki", potem wykonaliśmy Tomograf i dowiedzieliśmy się znacznie więcej: "W przestrzeni zaotrzewnowej, między żołądkiem a trzustką, widoczna...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1205


Temat: Proszę o pomoc!!!
cm. Nacieka torebkę nerki, nie wzrasta do miedniczki ani do żyły nerkowej -4 wyc. guz-1-4- -4 wyc. wnęka-5-8- -2 wyc. torebka-9-10- 1 wyc. niezmieniony miąższ nerki-11- -1 wyc. kikut moczowodu-12-" I ... chorowała i to mnie boli najbardziej, że ni stąd nie zowąt takie choróbsko się u niej wzięło:( Oprócz tego przedstawię wypis ze szpitala: " ROZPOZNANIE PRZY WYPISIE: Guz nerki prawej (C64) EPIKRYZA Pacjentka przyjęta do Oddziału Urologii z powodu guza nerki prawej. Wykonano zabieg nefrektomii prawostronnej. Przebieg zabiegu i pooperacyjny bez powikłań. W stanie dobrym wypisana do domu. ZALECENIA Zgłosić się za ok. 10 dni z kartą wypisową po wynik badania histopatologicznego, dalsze zalecenia w zależności od wyniku. Usunięcie szwów na 7-10 dobę po zabiegu. ZABIEGI/ PROCEDURY ICD 9 Całkowite jednostronne wycięcie nerki (55.512) Nefrektomia prawostronna. Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego (88.75) Nerka prawa - w części środkowej zmiana lita śr. 42 mm, nerka ruchoma oddechowo. Nerka lewa - oprzestrzenie płynowe w części środkowo-dolnej (torbiele ... Grupa krwi Rh (+) dodatni. Alloprzeciwciał odpornościowych skierowanych do antygenów krwinek czerwonych nie stwierdzono. Komputerowa tomografia brzucha (88.01) Nerki położone typowo, prawidłowo, wzmacniają się po kontraście. W części środkowo-dolnej nerki prawej lito-torbielowaty guz o wym. 51x47mm, uwypuklający znacznie zarys zewnętrzny nerki, przylegający do ściany tułowia- nie można wykluczyć jej naciekania. Żyłą nerkowa prawa zakontrastowana. W nerce lewej torbiel centralna o wym. 42x35mm i pojedyncza drobna torbiel korowa o śr. 7mm poza tym nerki w normie. UKM-y bez zastoju. Wątroba nie powiększona, jednorodnie wzmacnia się po dożylnym podaniu środka cieniującego, bez zmian ogniskowych. Drogi...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1122


Temat: barzo prosze o podpowiedz
bez zmian ogniskowych, -przewod wirsunga nie poszerzony. -nerki prawidlowej wielkosci,polozenia i ksztaltu,o prawidlowym cieniowaniu,obustronnie pojedyncze torbiele korowe do 8mm. -aorta brzuszna nie poszerzona.widoczne blaszki miazdzycowe w obrebie sciany. -powiekszone wezly chlonne ... powiekszone . -pecherz moczowy o dyskretnie pogrubialek scianie okolicy dna po stronie lewej. -prostata 48 x 45 x 40mm. -pecherzyki nasienne nie powiekszone --------------------------------------------------------------------------------------------------- morfologia : WBC=8.1 RBC=4,69 HGB=13,8 HCT=42% PLT=248...
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=134


Temat: Proszę o pomoc w zrozumieniu wyniku TK
zagęszczenia w obrębie krezki jelit. W miednicy małej wokół esicy podobne nieprawidłowe nieregulame zagęszczenia tkankowe. W obrębie wątroby, śledziony, trzustki ognisk nieprawidłowego wzmocnienia nie stwierdza się• W dolnym biegunie nerki lewej torbiel prosta wielkości 2,2cm. Poza tym obraz nerek, nadnerczy bez cech patologii. Kości uwidocznione w badaniu bez ognisk destrukcji. Węzły chłonne widoczne ~ obu pachwinach z zaznaczoną wnęką tłuszczową. Jeden z węzłów w pachwinie lewej o znacznie pogrubiałej warstwie korowej, o niejednorodnej gęstości, wielkości 1,6cm, obraz niejednoznaczny. Pęcherz moczowy dość dobrze wypełniony, o równych zarysach ścian. Wnioski: Stan po usunięciu narządu rodnego. Obraz TK odpowiada rozsiewowi procesu npl do otrzewnej z naciekami wewnątrzotrzewnowymi i znaczną ilością płynu. Nacieki i zbiorniki płynu widoczne są również w miednicy małej. Płyn w lewej jamie opłucnowej Dodam,...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=842


Temat: Czasami sama w to nie wierzę !!!!!!!
18.02.2008 r. o godz.18,30 podczas usg dopochwowego lekarz poinformował mnie, że mam mięśniaki macicy i na lewym jajniku jest guz o wymiarach 120 mm na 100 mm. Byłam w szoku. Zadzwoniłam do przyjaciółki, która po 15 min. oddzwoniła, że 19.02.08 o godz. 8,30 mam umówioną wizytę u ginekologa onkologa. Po ponownym usg potwierdzono guz jajnika lewego. Pani doktór zleciła kolonoskopię w znieczuleniu ... meta o wymiarach od 15 do 43 mm. drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Śledziona prawidłowa.Trzustka prawidłowa. Nadnercza niepowiększone. Nerki położone typowo, w nerce lewej torbiel korowa o średnicy 10 mm.; ukm nieposzerzony. ... niepowiększone. Nie stwierdzam płynu w jamie brzusznej i w miednicy małej. Badaniem objęto część płatów dolnych płuc, w okolicach nadprzeponowych kilka cieni okrągłych w płucu lewym i pojedyńczy cień w płucu...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=315


Temat: Historia mamy Iwonki- z prośbą o rade..
dobrze odgraniczona owlna struktura o mieszanej, czesciowo płynowej echogeniczności o wym 26x18 mm. W miednicy lewej ostrokonturowana struktura torbielowata 34x14mm. 02 Grudzien 2009 TK jamy brzusznej i miednicy; wtroba powiekszona o ... ściany jamy brzusznej po str lewej , na wys trzonu L4 widoczne miekkotknkowe o wym 11x19 mm z drobnymi zwapnieniami ulegajace wzmocnieniu po podaniu kontrastu. Ku przodowi od pecherza moczowego nieco po str lewej widoczna jest litotorbielowata struktura o wym 25x41 mm wywolujaca impresje na przednia sciane pecherza.w okolicy przedkrzyzowej po str lewej na poziomie S3 litotorbielowata struktura 18x23 mm ulegajaca obwodowemu wzmocnieniu po podaniu kontrastu. W warstwie korowej nerki lewej widoczna torbiel prosta 8mm. To czego nie napisalam jest w porzadku. Wezly chlonne niepowiekszone. Rtg klatki w porzadku, fragmentryczne zobrazowanie pluca w...
Źródło: nowotwor.eu/viewtopic.php?t=795