RSS

Motyw podróży w literaturze romantyzmu

budowa dróg, chudy beton, mieszanki betonowe, nasypy, niwela


Temat: [SPRZEDAM]Prezentacje Maturalna z J.POLSKIEGO 40zł
71. Wpływ wojny na dekalog i wartości moralne człowieka- przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach. 72. Wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność. Omów na wybranych przykładach literackich. 73. Omów problem ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych. Odwołaj się do literatury XX wieku. 74. Motyw zbrodni w literaturze. Zaprezentuj różne ujęcia tego motywu na podstawie wybranych przykładów. 75. Żywotność mitologii i Biblii w literaturze. Przeprowadź analizę zagadnienia na podstawie wybranych utworów dwu epok. 76. Różne ujęcia motywu cierpienia w literaturze wybranych epok. Przedstaw na przykładzie kilku utworów literackich. 77. Sens cierpienia w życiu człowieka. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych utworów. 78. Motyw cierpiącej matki w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach. 79. Obraz matki cierpiącej od średniowiecza do współczesności. Omów na wybranych przykładach literackich. 80. Omów różne wersje motywu domu w wybranych utworach literackich. 81. Duch upiór zjawa. Różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze i wybranych tekstach kultury 82. Literackie przedstawienie dworu polskiego. Zaprezentuj na przykładach pochodzących z różnych epok. 83. Średniowieczne, romantyczne i współczesne ideały miłości. Omów temat na wybranych przykładasz literackich. 84. Ideał dobrego życia w wierszach dwóch poetów różnych epok. Przedstaw temat na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów. 85. Impresjonizm, symbolizm i katastrofizm w liryce Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach. 86. Motywy katastroficzne w literaturze XX wieku. 87. Motyw Madonny w literaturze i sztuce. 88. Miasto a wieś. Zanalizuj wybrane utwory literackie, które pozwolą Ci wyciągnąć wnioski na temat sposobów przedstawiania i zestawiania ze sobą w literaturze tych dwóch zagadnień. 89. Hiob naszych czasów- motyw cierpienia w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach. 90. Nastroje końca wieków: XIX i XX. Porównaj refleksje poetów obu okresów, odwołując się do wybranych tekstów poetyckich. 91. Przedstaw różne ujęcia nieszczęśliwej miłości w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów. 92. Motyw pielgrzyma-tułacza w literaturze romantycznej i późniejszej. Omów na wybranych przykładach. 93. Motyw pielgrzyma w literaturze. W oparciu o analizę wybranych utworów wskaż jego funkcje. 94. Motyw podróży w wybranych utworach literackich. Omów, analizując celowo zgromadzone przykłady. 95. Postacie fantastyczne i ich funkcje w literaturze. Zinterpretuj ich znaczenie w wybranych utworach literackich. 96. Różne postawy człowieka wobec cierpienia. Przedstaw problem w oparciu o dzieła literackie i malarskie. 97. Motyw wędrówki w literaturze. 98. Motyw przyjaźni w literaturze na wybranych przykładach literackich. 99. Rewolucje w literaturze i innych sztukach (malarstwo, film). Omów, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok literackich. 100. Romans w literaturze pięknej i popularnej. Omów różne sposoby funkcjonowania tego schematu fabularnego w wybranych utworach. 101. Motyw snu i jego funkcje w utworze literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku. 102. Te utwory warto znać! Omów teksty, które są odbiciem Twojego świata wartości. 103. Motyw zdrady w literaturze. Pytania oraz zgłoszenia proszę kierować na maila: prezentacjaa_maturalnaa@o2.pl
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,19138,76444114,76444114,_SPRZEDAM_Prezentacje_Maturalna_z_J_POLSKIEGO_40zl.htmlTemat: [SPRZEDAM]Prezentacje Maturalna z J.POLSKIEGO 40zł
i mitologicznych we współczesnym języku polskim. Omów odwołując się do wybranych przykładów. 4.Gloryfikacja klęsk narodowych. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich Pozytywizmu. 5.Ideały rycerskie w literaturze – omów temat na podstawie wybranych utworów 6.Język Internetu, jego cechy i funkcja. Omów na wybranych przykładach. 7.Kostium, maska, przebranie – rozważanie o bohaterach literackich ukrywających swoją tożsamość – rozważ problem na postawie kilku epok. 8.Literackie małżeństwa, ich wielkie zmartwienia, szczęśliwe chwile i drobne troski. 9.Przedstaw przyczyny i skutki buntu młodych bohaterów w rozmaitych epokach literackich. 10.Różne ujęcia motywu dziecka w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach . 11.Motyw miast przeklętych i miast ukochanych w literaturze 12.Portret ojca w literaturze. Omów na wybranych przykładach. 13.Na podstawie wybranych dzieł różnych epok określ jaką rolę odgrywały pieniądze w życiu bohaterów literackich. Dokonaj oceny prezentowanych postaw. 14.Motyw podróży. Jaką role pełni w wybranych utworach literackich ? 15.Praca jako motyw w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok. 16.Motyw śmierci w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów. 17.Motyw tańca i jego funkcje w literaturze polskiej 18.Motyw wsi w literaturze. Scharakteryzuj na przykładzie różnych epok. 19.Motyw Żyda w literaturze polskiej – przedstaw odwołując się do przykładów z rożnych epok. 20.Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Omów na wybranych przykładach. 21.Na tropach rycerzy – omów najsłynniejsze postacie rycerzy odwołując się do wybranych dzieł literackich i odpowiedz na pytanie– co do dziś pozostało z rycerskich obyczajów. 22.Porównaj różne obrazy Boga w wybranych dziełach literackich 23.Zaprezentuj obraz miasta w literaturze różnych epok, wykorzystując wybrane utwory literackie. 24.Na wybranych przykładach przedstaw, jaką rolę pełni portret ojca w literaturze i sztuce 25.„Tu wszystko się zaczęło....” – przedstaw obraz ojczyzny w wybranych tekstach Jana Pawła II 26.Pastisze, parodie, plagiaty – omówienie pomysłowości i celowości tych zabiegów literackich na przykładach polskich lub obcych dzieł literackich. 27.Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją 28.Porównaj sposoby kreowania obrazów polskiej wsi w literaturze. Omów temat na przykładzie utworów z różnych epok. 29.Portret ojca w wybranych dziełach literackich i filmowych 30.Porównaj postawy buntowników wobec konformistów na podstawie literatury różnych epok. 31.Scharakteryzuj bohaterów poszukujących celu sensu życia odwołując się do dzieł literackich różnych epok. 32.Problem narkomanii w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach. 33.Różne sposoby realizacji pojęcia romantyczność w literaturze. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów. 34.Różne sposoby mówienia o śmierci. Analiza wybranych utworów literackich. 35.Różne sposoby wykorzystania motywu tańca w literaturze i sztuce. omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,19138,76444114,76444114,_SPRZEDAM_Prezentacje_Maturalna_z_J_POLSKIEGO_40zl.html